ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Υπεύθυνος για την πολιτική απορρήτου και την τήρηση της ιδιωτικότητας είναι η ιστοσελίδα e-psychotherapy.com.

2. Σε περίπτωση που η περιγραφόμενη εδώ πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και τρόπου συμμόρφωσης με το πλαίσιο που θέτει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR») (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4624/2019 ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) απαιτεί μελλοντικά επικαιροποίηση ή συμπλήρωση, οι χρήστες της ιστοσελίδας θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών, ώστε να λάβουν πλήρη γνώση αυτών και να επαναλάβουν την συγκατάθεσή τους στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

3. Tα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς της ιστοσελίδας e-psychotherapy.com. Το e-psychotherapy.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες και τα περιεχόμενά της να παρέχονται αδιάκοπα, με επιμέλεια και σεβασμό προς τη φύση των υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται απόλυτα την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της, σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή σε τεχνικά προβλήματα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της, αλλά οφείλονται στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, το e-psychotherapy.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, επεκτείνει, βελτιώνει, τροποποιεί το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

4. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μόνο με αναγραφή της πηγής τους.

5. Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα με απλή περιήγηση (ήτοι χωρίς εγγραφή του χρήστη σε κάποια ηλεκτρονική φόρμα ή δημιουργία προσωπικού λογαριασμού) συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποσκοπεί στην καταμέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Πέραν τούτου, δεν συλλέγεται κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the e-psychotherapy .com
The Information may be used for the following purposes:
• To create your account on our Platform and let you log in to your account and use the Platform.
• To manage your account, provide you with customer support, and ensure you are receiving quality service.
• To contact you or provide you with information, alerts and suggestions that are related to the service.
• For billing-related purposes.
• To reach out to you, either ourselves or using the appropriate authorities, if either we or a Counselor have a good reason to believe that you or any other person may be in danger or may be either the cause or the victim of a criminal act.
• To match you with a Counselor.
• To enable and facilitate the Counselor Services.
• To supervise, administer and monitor the service.
• To measure and improve the quality, the effectiveness and the delivery of our services.
• Market the Platform and Counselor Services to you.
• To respond to law enforcement requests and as required by applicable law, court order, or governmental regulations.
• To comply with applicable state and federal laws, including, but not limited to laws related to protecting client and public health and safety.
• To provide, support, personalize, and develop our Platform and Counselor Services.
• To personalize your Website experience and to deliver content and product and service offerings relevant to your interests, including targeted offers and ads through our Websites, third-party sites, and via email or text message (with your consent, where required by law).

6. Ο χρήστης που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το e-psychotherapy.com είτε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες είτε για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας του δύναται: Α) Να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση contact@e-psychotherapy.com με αποτέλεσμα να γνωστοποιήσει αυτοβούλως στο e-psychotherapy.com τα στοιχεία της προσωπικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e mail), Β) Να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας υποχρεωτικά το όνομά του, υποχρεωτικά ένα e-mail επικοινωνίας, καθώς και ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου ο χρήστης θα καταγράψει- πολύ συνοπτικά- τον λόγο της επικοινωνίας του με την διαχειρίστρια. Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται αποκλειστικά στο e-psychotherapy.com με σκοπό την επικοινωνία της με το χρήστη και την παροχή σε αυτόν των υπηρεσιών που ο ίδιος αιτήθηκε. Γ) Εάν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα, θα ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και για όλες τις πράξεις που διενεργεί μέσω του προσωπικού του ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού του (user account) και οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του από τρίτους για διάστημα πέντε ετών, μετά την ολοκλήρωση των online συνεδριών, τα οποία τότε θα διαγράφονται από τον χρήστη της ιστοσελίδας.

7. Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών-προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται από τον χρήστη οικειοθελώς στο e-psychotherapy.com (όπως είναι το όνομα του χρήστη, το e-mail επικοινωνίας του χρήστη και οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, που ο ίδιος αποφασίζει ποιες θα είναι και η διεύθυνση IP του υπoλογιστή του) είναι η άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του, η αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και η συλλογή πληροφοριών που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτού του ιστότοπου. Οποιοδήποτε στοιχείο του χρήστη γνωστοποιηθεί ηθελημένα από τον ίδιο στο e-psychotherapy.com θεωρείται απόρρητο, προστατεύεται και δεν διαβιβάζεται σε τρίτους.

8. Για όσο χρόνο ισχύει η συμφωνία παροχής online υπηρεσιών συμβουλευτικής, το e-psychotherapy.com μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης εκουσίως και βοηθούν στην εκπλήρωση των συμβουλευτικών σκοπών των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά λαμβάνοντας παράλληλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών αυτών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που εκουσίως έχουν παράσχει οι χρήστες για τον σκοπό των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση των on-line συνεδριών θα τηρούνται για πέντε (5) ακόμη έτη και εν συνεχεία θα διαγράφονται από την ιστοσελίδα.

9. Η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των ως άνω προσωπικών δεδομένων από το e-psychotherapy.com, η μη γνωστοποίησή τους σε τρίτους και η μη χρήση τους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται με την φύση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών αποτελεί απόλυτη δέσμευση. Η δέσμευση αυτή αφορά το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστούν από την ιστοσελίδα για τον σκοπό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

10. Σε περίπτωση που το e-psychotherapy.com αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα χρήστη παραβιάστηκαν από τρίτον, υποχρεούται να τον ενημερώσει άμεσα και να πράξει παν δέον για την διαφύλαξή τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε, σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523- Αθήνα, που είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή, στο e-mail: complaints@dpa.gr.

11. Όταν ο χρήστης καταβάλλει το αντίτιμο για τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες, τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της πληρωμής, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, δίνονται με την συγκατάθεση του χρήστη αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια να πραγματοποιήσει την συναλλαγή Τράπεζα.

12. Η ηθελημένη δήλωση ψευδών στοιχείων εγείρει δικαιώματα καταγγελίας ή/και αναφοράς στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

13. Στις online συνεδρίες ισχύει πλήρως το απόρρητο μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη («χρήστη»), όπως στις δια ζώσης συνεδρίες. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου των online συνεδριών που έλαβαν χώρα μεταξύ του e-psychotherapy.com και του χρήστη, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο κι αν αυτές πραγματοποιήθηκαν.

14. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η γνωστοποίηση του περιεχομένου των online συνεδριών σε τρίτους υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει κάθε φορά το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας, π.χ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και σύμφωνης γνώμης του ανακριτή στα πλαίσια διερεύνησης κακουργήματος κ.ο.κ.

15. Η ιστοσελίδα «e-psychotherapy.com» έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα, αίτημα ή απορία ή παρατήρηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας σχετικά με την συλλογή, την διαχείριση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο e-psychotherapy.com μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@psychotherapy.com. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε, σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523- Αθήνα, που είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή, στο e-mail: complaints@dpa.gr.

wpChatIcon