Αισθητηριακός αποκλεισμός των εφήβων στα χρόνια της πανδημίας

Spread the love

Έχετεποτέ σκεφτεί τι αποτελέσματα μπορεί να έχει η χρήση των νέων τεχνολογιών (τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση) στο ψυχισμό και την συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων μας. Τα παιδιά μας βρέθηκαν μέσα σε λίγες μέρες να κάνουν μαθήματα εξ’ αποστάσεως, να παρακολουθούν τους δασκάλους με κλειστές κάμερες, να μην έχουν επικοινωνία με τους συμμαθητές τους παρά μόνο μέσα από chat, και να γράφουν διαγωνίσματα από τον υπολογιστή τους.

Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικαταστάθηκαν με την οθόνη του υπολογιστή, που συχνά τους οδηγεί σε μια μακροσκελή ακρόαση, ένα μονότονο μονόλογο του καθηγητή ή του δασκάλου τους. Τα παιδιά παρακολουθούν με αδιαφορία τις περισσότερες φορές παίζοντας παιχνίδια στο κινητό τους ή βλέπουν ταινίες η βίντεο, και πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται ότι το μάθημα έχει τελειώσει, παρα μόνο όταν ο δάσκαλος τους κλείνει την συνεδρία.

Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τον καθηγητή τους μέσα από ένα πλαίσιο αισθητηριακού αποκλεισμού όπου οι δίαυλοι επικοινωνίας τους έχουν καταργηθεί η υποβαθμιστεί τρομερά. Οπτικά δεν βλέπουν τον δάσκαλό τους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και μπορούν μόνο να τον ακούσουν, όταν δεν κάνουν κάτι άλλο. Οι υπόλοιπες αισθήσεις η αφή, η γεύση η όσφρηση δεν παρέχουν καμία αισθητηριακή υποβοήθηση στην διδακτική διαδικασία. Η αίσθηση του χώρου της, της τάξης, του δασκάλου, η μυρωδιά του βιβλίου, οι γεύσεις του σχολείου, από το κυλικείο μέχρι το σνακ στο διάλειμμα απουσιάζουν παντελώς.

Τα παιδιά κάποια στιγμή θα κληθούν να επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση αλλά θα αντιμετωπίσουν ποικίλα προβλήματα. Ο φόβος για το νέο ιδιαίτερα για τα πρωτάκια του Δημοτικού και του Γυμνασίου θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Για τα υπόλοιπα η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον άγνωστο διπλανό τους αλλά και η μειωμένη αυτοπεποίθησή τους θα τους οδηγήσει σε συμπτώματα ιδρυματισμού και αποξένωσηςαπό το κοινωνικό σύνολο, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στις συναναστροφές τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποξένωση, μοναξιά, μειωμένος αυτοσεβασμός και αυτοπεποίθησή, ιδρυματισμός, παραβατικές συμπεριφορές περιγράφουν τα στάδια που περνούν τα παιδιά και οι έφηβοι στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Η τηλεκπαίδευση τα έχει μεγεθύνει σημαντικά και τα παιδιά θα βρεθούνμπροστά σε μη διαχωρίσιμα εμπόδια. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε;

wpChatIcon